Quy định chính sách

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY TÍN MÃ

 Toàn bộ quyền sở hữu và vận hành của dịch vụ đăng ký tại web Tín Mã. Tất cả các dịch vụ đều phải dựa theo công văn mà công ty đã ban hành, điều khoản dịch vụ và quy tắc vận hành đều phải được thực hiện nghiêm túc. Người dùng trong quá trình đăng ký khi ấn vào nút “ Đồng ý đăng kí ” có nghĩa là người dùng và Tín Mã đã hoàn thành việc kí thỏa thuận toàn bộ điều khoản của dịch vụ. Quý khách hàng vui lòng xem qua các chính sách hoạt động của Tín Mã để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của mình nhé !

1, Công nhận điều khoản sử dụng dịch vụ

Toàn bộ quyền sở hữu và vận hành của dịch vụ đăng ký tại web Tín Mã. Tất cả các dịch vụ đều phải dựa theo công văn mà công ty đã ban hành, điều khoản dịch vụ và quy tắc vận hành đều phải được thực hiện nghiêm túc. Người dùng trong quá trình đăng ký khi ấn vào nút “ Đồng ý đăng kí ” có nghĩa là người dùng và Tín Mã đã hoàn thành việc kí thỏa thuận toàn bộ điều khoản của dịch vụ.

 

2, Giới thiệu về dịch vụ

Đặt hàng Trung Quốc thông qua Internet, sử dụng thông tin và dịch vụ của mình để cung cấp cho người dùng dịch vụ mua bán Quốc tế. Người dùng bắt buộc phải cung cấp thông tin các nhân một cách chi tiết, chính xác, chân thực và hợp pháp, đồng thời liên tục cập nhật thông tin cá nhân.

Người dùng có thể ủy quyền cho Tín Mã tiết lộ những thông tin cơ bản cho bên thứ ba, nhưng công ty không được tiết lộ những thông tin mà Người dùng cập nhật mới. Trừ phi:

 

 + Người dùng yêu cầu Tín Mã hoặc thông qua hòm thư điện tử ủy quyền cho bên thứ ba tiết lộ những thông tin đấy.

 +Các thủ tục và quy định pháp luật có liên quan yêu cầu Tín Mã cung cấp thông tin cá nhân của người dùng.

Nếu như những thông tin cá nhân của người dùng không chính xác, chân thực, không còn hợp pháp thì công ty có quyền đơn phương đình chỉ, ngắt hoặc chấm dứt sử dụng quyền lợi dịch vụ đăng ký của người dùng.Trong quá trình đang sử dụng dịch vụ đăng ký của Tín Mã, đồng ý tiếp nhận dịch vụ đăng ký tại Tín Mã mang lại các thông tin dịch vụ.

 

3, Sửa đổi dịch vụ

Tín Mã luôn kịp thời lưu giữ những sửa đổi hay ngắt dịch vụ mà không phải thông qua quyền lợi của người dùng. Quyền lợi sử dụng những sửa đổi hay ngắt dịch vụ không nhất thiết phải chịu trách nhiệm với người dùng hay bên thứ 3.

 

4, Sửa đổi các điều khoản của dịch vụ

Trong quá trình Tín Mã sửa đổi các điều khoản của dịch vụ, khi điều khoản dịch vụ đăng ký Tín Mã có thay đổi, người dùng sẽ được chuyển đến trang hiện thị thông báo nội dung sửa đổi. Nếu người dùng đồng ý sửa đổi, thì ấn nút “ Tôi đồng ý”. Nếu người dùng không chấp nhận, thì người dùng sẽ bị hủy tư cách sử dụng dịch vụ ngay lập tức.

Người dùng muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ đăng ký của Tín Mã thì phải có được sự chấp thuận của cả hai bên:

 

 + Trước tiên xác nhận những thay đổi trong điều khoản dịch vụ đăng ký của Tín Mã.

 + Đồng ý chấp nhận tất cả các giới hạn điều khoản của dịch vụ.

 

5, Bảo mật tài khoản và mật khẩu

Khi khách hàng (KH) đã đăng ký trở thành người dùng (user), sẽ có 1 mật khẩu (password) và tên tài khoản (username). Bạn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tất cả các hành vi do tên tài khoản và mật khẩu gây ra. Do đó, đề nghị KH lưu giữ tốt mật khẩu của mình, không tiết lộ cho bất kỳ một bên thứ ba nào, nếu không, KH sẽ phải chịu mọi hậu quả về pháp luật. Nếu như phát hiện mật khẩu của mình đã bị lộ, đề nghị KH kịp thời thay đổi mật khẩu. KH bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi mật khẩu cũng như thông tin của mình, đồng thời cũng có thể khóa tài khảon cũ và lập 1 tài khoản mới. Người dùng nếu phát hiện có bất kỳ hành vi nào phi pháp sử dụng tài khoản hay lỗ hổng bảo mật, cần lập tức thông báo lại cho Tín Mã.

 

6, Quy tắc bảo vệ riêng tư của khách hàng

Tôn trọng riêng tư cá nhân của người dùng là chính sách hàng đầu của Tín Mã. Vì vậy, để bổ sung có việc phân tích thông tin đăng ký cá nhân, Tín Mã sẽ không công khai, những cập nhật hay tiết lộ những thông tin bổ sung của người dùng đều là nằm trong nội dung không thể công khai của dịch vụ đăng ký Tín Mã, trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc Tín Mã cho rằng những thông tin được tiết lộ là một trong số cũng tình huống sau:

 

 + Tuân thủ theo pháp luật có liên quan, tuân thủ chương trình dịch vụ hợp phát đăng ký tại Tín Mã.

 + Duy trì quyền sở hữa nhãn hiệu của Tín Mã.

 + Trong quá trình khẩn cấp phải hợp lực bảo vệ an toàn mọi người và cá nhân người dùng.

 + Hợp tác theo những yêu cầu có liên quan khác.

 

7, Quản lý khách hàng

Người dùng đơn phương chịu trách nhiệm về nội dung được ban hành. Đối với việc sử dụng dịch vụ, người dùng phải phù hợp với tiêu chuẩn luật pháp quốc tế, luật pháp quốc gia và luật pháp của địa phương về dịch vụ web.

Người dùng phải tuân thủ những điều khoản sau:

 

 + Thông tin ban hành phải phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan của Việt Nam.

 + Không lợi dụng dịch vụ đăng ký mạng để thực hiện hành vi phi pháp.

 + Không làm ảnh hưởng đến dịch vụ mạng.

 + Tuân thủ theo tất cả các chương trinh, quy định và hiệp định của dịch vụ đăng ký mạng.

Dịch vụ đăng ký mạng là tận dụng phương thức gửi và nhận thông tin qua mạng internet. Hướng dẫn hành vi của user phải dựa theo các quy định, chính sách và chương trình có liên quan về internet của Quốc gia. Người dùng phải cam kết không tuyên truyền bất cứ thông tin nào phạm pháp, quấy rối tình dục, tổn thương đến người khác, lăng mạ, đe dọa, độc hại, khiêu dâm, v.v… Ngoài ra, người dùng cũng không được tiết lộ các thông tin tiếp tay cho các hành vi phạp tội. Không được vào những hệthông mà chưa được duyệt là có phi pháp hay không. Nếu những hành vi của user không phù hợp với những điều khoản dịch vụ đã nêu, Tín Mã có thể đưa ra phán quyết đồng thời loại bỏ tài khoản.

 

8, Kết thúc dịch vụ

Người dùng và Tín Mã sẽ dựa vào tình hình thực tế để ngắt dịch vụ mạng. Tín Mã không phải chịu trách nhiệm với bất kỳ cá nhân hay bên thứ ba nào về việc ngắt dịch vụ. Nếu người dùng phản đối bất ký những ý kiến nào của điều khoản dịch vụ hay có ý kiến đối với những điều khỏan sắp được sửa đổi, hay không vừa lòng với dịch vụ đăng ký của Tín Mã, người dùng có thể thực hiện những quyền lợi sau:

 

 + Không sử dụng dịch vụ đăng ký của Tín Mã.

 + Chấm dứt sử dụng tư cách của dịch vụ đăng ký của Tín Mã.

 + Thông báo với Tín Mã để chấm dứt dịch vụ của user này.

Sau khi kết thúc dịch vụ, các quyền lợi sử dụng dịch vụ đăng ký của Tín Mã lập tức sẽ được chấm dứt. Đồng thời Tín Mã sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ đối với người dùng.

 

9, Từ chối cung cấp bảo lãnh

Người dùng phải tự mình chịu những rủi ro khi đồng ý sử dụng dịch vụ hòm thư. Tín Mã đối với tính kịp thời, tính an toàn hay những sai lầm xảy ra của dịch vụ sẽ không tiến hành bảo lãnh. Người dũng phải hiểu và chấp nhận bất kỳ thông tin nào (tải về hoặc thông qua dịch vụ đăng ký của Tín Mã mà có được), trách nhiệm cũng như rủi ro tùy thuộc vào từng người dùng bằng cách cam kết về hư hỏng cũng như mất mát dữ liệu. Người dùng sẽ không nhận được bất kỳ thông tin hay ý kiến bằng văn bản hay bằng miệng của Tín Mã. Tín Mã cũng không ở đây để tiến hành bảo lãnh.

 

10, Trách nhiệm

Tín Mã sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ những hậu quả trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hay những thiệt hại đặc biệt, những tổn hại này đến từ: không sử dụng đúng tên tài khoản thành viên, hoặc sử dụng phạm pháp những thông tin mà dịch vụ truyền dẫn. Những tổn hại này sẽ đến những thiệt hại về hình ảnh cũng như danh dự của Tín Mã, do đó Tín Mã sẽ đưa ra khả năng của những tổn hại này.

 

11, Hạn chế và lưu trữ thông tin khách hàng đăng ký trên Tín Mã

Tín Mã không chịu trách nhiệm với những phần thông tin mà người dùng ban hành đã xóa bỏ hay bị thất lạc. Tín Mã không giới hạn lượng thông tin được truyền dẫn. Tuy nhiên công ty sẽ phán đoán xem hành vi của người dùng có phù hợp với quyền lợi lưu trữ theo tinh thần và yêu cầu các điều khoản của dịch vụ đăng ký Tín Mã, nếu người dùng vi phạm quy định của điều khoản dịch vụ, tài khoản sẽ bị ngắt dịch vụ đăng ký. Toàn bộ nội dung của web đều thuộc về Tín Mã, bất kỳ cá nhân nào muốn truyền dẫn nội dung của web, đều phải được Tín Mã ủy quyền.

 

12, Bảo đảm lợi ích

Người dùng đồng ý bảo đảm cũng như bảo vệ toàn bộ lợi ích của mạng lưới Tín Mã, sẵn sàng chi trả khoản phí dịch vụ vượt quá phần dịch vụ được quy định, chi phí bổ sung cho những vi phạm làm tổn hại đến điều khoản dịch vụ, các lệ phí khi người khác sử dụng máy tinh, tài khoản hay các tài sản trí tuệ khác của bạn.

 

13, Thông báo

Tất cả thông bảo gửi đến người dùng đều thông qua hòm thư điện tử hoặc các văn kiện thông thường.Tín Mã thông qua dịch vụ hòm thư sẽ báo tin tức đến người dùng, thông báo những sửa đổi trong điều khoản dịch vụ, cập nhật về dịch vụ hay những việc quan trọng khác.

 

14, Tham gia vào kế hoạch quảng cáo

Người dùng có thể thêm vào tin tức của họ về những tư liệu tuyên truyền hay tham gia vào những kế hoạch quảng cáo, trên dịch vụ đăng ký của Tín Mã sẽ hiện thị sản phẩm của họ. Bất kỳ những phương pháp kinh doanh nào, bao gồm: vận chuyển hàng hóa, thanh toán, dịch vụ, điều kiện thương mại, bảo lãnh hay những lời giải thích có liên quan đến quảng cáo sẽ được xảy ra trong khu vực kinh doanh quảng cáo và tương ứng của người dùng. Tín Mã không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dịch vụ đăng ký của Tín Mã cũng sẽ không chịu bất kỳ một phần trách nhiệm nào.

 

15, Quyền sở hữu nội dung hòm thư

Nội dung phần cài đặt người dùng bao gồm: loại chữ, phần mềm, âm thanh, hình ảnh, video, đồ họa; toàn bộ nội dung của quảng cáo; toàn bộ nội dung của hòm thư điện tử; dịch vụ đăng ký của Tín Mã sẽ cug cấp những thông tin thương mại cho người dùng. Những nội dung này sẽ được bảo hộ bởi bản quyền, thương hiện, nhãn hiệu và các luật sở hữu tài sản khác. Người dùng chỉ có thể nằm trong phạm vi của quảng cáo và Tín Mã mới có thể sử dụng những nội dung này, không được sao chép trái phép, tạo dựng lại những nội dung này hoặc tạo dựng sản phẩm có nguồn gốc từ những nội dung này.

 

16, Pháp luật

Điều khoản dịch vụ hòm thư phải thống nhất với pháp luật của nước sở tại, trong đó có chứa nội dung có liên quan đến những quy định giải quyết xung đột những nội dung gây tranh cãi. Người dùng cũng với Tín Mã đồng nhất thuận theo thẩm quyền của tòa án cao cấp. Nếu có xung đột xảy ra giữa pháp luật và điều khoản của dịch vụ, thì những điều khoản này sẽ được tái phân tích, những điều khoản khác vẫn được giữ nguyên hiệu lực cũng như tầm ảnh hưởng.

17 – Chính sách bảo hiểm và xử lý các vấn đề về hàng hóa.

Phí bảo hiểm hàng hóa từ 3% --> 8% giá trị của đơn hàng tùy theo ngành hàng. Khi Quý khách tham gia phí bao hiểm này Tín Mã sẽ cam kết với khách hàng về đúng số lượng, mẫu mã, không bể vỡ trong quá trình vận chuyển. Nếu xảy ra trường hợp thiếu hoặc sai mẫu mã, bể vỡ. Tín Mã sẽ đền bù 100% giá trị tiền hàng.

18 – Qui định hoàn tiền khi hủy đơn hàng và rút tiền khỏi hệ thống Tín Mã.

+ Trường hợp liên quan đến lộ trình hàng về không đúng như thời gian cam kết với quý khách, vì lý do bất khả kháng liên quan đến ( thiên tai, dịch bệnh, hải quan kiểm hóa, chậm thông quan…) Tín Mã sẽ không giải quyết hủy hoặc đền bù giá trị đơn hàng. Tín Mã sẽ cố gắng hết sức bằng trách nhiệm để đảm bảo lộ trình thời gian hàng về nhanh nhất. Mong nhận được sự  chia sẻ đồng cảm từ quý khách hàng. Xin chân thành cảm ơn !

+ Trong trường hợp quý khách muốn rút tiền ra khỏi hệ thống Tín Mã do hủy đơn hàng hoặc ngừng giao dịch với Tín Mã. Tín Mã sẽ tính phí dịch vụ ( bù trừ chi phí giao dịch tương tác TQ…) từ 2% đến 3% trên tổng giá trị tài khoản của quý khách.

+ Với tổng giá trị tài khoản dưới 5 triệu: Phí dịch vụ 3%

+ Với tổng giá trị tài khoản trên 5 triệu: Phí dịch vụ 2%

Tín Mã sẽ hoàn lại giá trị số dư tài khoản của quý khách trên hệ thống trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách yêu cầu rút tiền khỏi hệ thống.

Tín Mã hoàn tiền cho Quý khách qua hình thức chuyển khoản.

19 – Qui định về trách nhiệm dịch vụ chuyển tiền VN <--> TQ.

+ Trong trường hợp Tín Mã đã làm lệnh chuyển khoản thành công qua tài khoản ngân hàng Trung Quốc, và đã gửi chứng từ chuyển khoản điện tử số tiền tệ (RMB) cho quý khách. Mọi vấn đề phát sinh liên quan đến khóa tài khoản hoặc đóng băng tài khoản ngân hàng Trung Quốc của quý khách hoặc từ đối tác Trung Quốc như ( nhà cung cấp, khách hàng, bạn bè, người thân…) Tín Mã sẽ không chịu trách nhiệm đền bù và giải quyết.

20 – Qui định về cách tính quy đổi trọng lượng đơn hàng.

+ Với các kiện hàng nhẹ và cồng kềnh, chúng tôi sẽ quy đổi từ thể tích ra cân nặng theo công thức: Dài*Rộng*Cao/7.000 đối với tất cả hình thức vận chuyển.