chương trình Ngày hội độc thân

Ngày hội độc thân Trung Quốc 11-11, ngày hội giảm giá

Ngày hội độc thân Trung Quốc 11-11, ngày hội giảm giá
Thông báo chương trình Ngày hội độc thân Trung Quốc Kính gửi Quý Khách hàng! Tín Mã xin gửi tới Quý Khách hàng những quy định chung trong chương trình giảm giá ngày Hội độc thân Trung Quốc 11/11 như sau: 1.Đặt cọc cho đơn hàng giảm giá: Đối với những đơn hàng mà sản phẩm chỉ bán vào ngày 11/11/2017, nhưng phải đặt cọc một phần cho người bán trước đó thì Tín Mã vẫn thu đủ tiền cọc là 50% giá trị đơn hàng. Trường hợp khách hàng muốn huỷ đơn, Tín Mã sẽ chỉ hoàn lại Quý Khách phần chênh lệch tiền hàng Quý Khách đã cọc cho Tín Mã so với k...
Xem thêm