Hướng dẫn Cài Đặt Công Cụ Đặt Hàng Tín Mã

* Hướng dẫn Cài Đặt Công Cụ Đặt Hàng Tín Mã

Đầu tiên ta vào trang đặt hàng
1

Kéo xuống ta sẽ thấy nút cài đặt

2
3
4
Vậy là ta đã cài đặt xong công cụ đặt hàng Tín Mã trên taobao, 1688, tmall
5
Hướng dẫn Cài Đặt Công Cụ Đặt Hàng Tín Mã
4.5 8 votes