Hướng dẫn quản lý giỏ hàng

Hướng dẫn quản lý giỏ hàng Tín Mã. Theo dõi tình trạng đơn hàng

– Vào giỏ hàng để vào trang quản lý
1b
– Kiểm tra đơn hàng và chọn “Dịch vụ kèm theo” để bảo đảm chất lượng sản phẩm.
3b
– Điền thông tin đầy đủ và bấm “Xác nhận đơn hàng” 
2b
Hướng dẫn quản lý giỏ hàng
5 7 votes