Khiếu nại

Khiếu nại hàng hóa

Chính sách khiếu nại, bồi thường hàng hoá. Trong trường hợp Tín Mã thực hiện không đúng cam kết dịch vụ mua hàng: – Chúng tôi bồi thường 100% giá trị tiền hàng & phí mua hàng đối với các sản phẩm thiếu, mua hàng sai link yêu cầu Trường hợp hàng hóa bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển và Quý khách có sử dụng dịch vụ bảo hiểm: – Chúng tôi hoàn 100% giá trị thiệt hại hàng hóa – Hoặc thương lượng mức bồi thường/chia sẻ trong các trường hợp hỏng hóc không đáng có và không kiểm soát được trong quá trình vận chuyển Trường hợp hàng hóa bị hư hỏng trong quá trình vận chuyể...
Xem thêm

Quy định về thời gian xử lý Khiếu nại

Sau khi mua hàng, khách hàng có thể tạo khiếu nại dịch vụ. Thời gian để nhân viên chúng tôi tiếp nhận là 01 ngày làm việc. Đối với các khiếu nại cần đầy đủ các thông tin (ví dụ: ảnh chụp sản phẩm), chúng tôi sẽ yêu cầu Khách hàng bổ sung thông tin nếu thiếu. Sau khi đã có đầy đủ thông tin, chúng tôi sẽ thực hiện xử lý khiếu nại dịch vụ. Đối với các khiếu nại cần làm việc với người bán, thời gian xử lý khiếu nại dịch vụ phụ thuộc vào thời gian làm khiếu nại trên Taobao (thông thường từ 3-5 ngày). Trong quá trình trao đổi xử lý khiếu nại dịch vụ, khách hàng có thể  liên hệ trực tiếp qua...
Xem thêm