Khiếu nại hàng hóa

Chính sách khiếu nại, bồi thường hàng hoá.

  • Trong trường hợp Tín Mã thực hiện không đúng cam kết dịch vụ mua hàng:

– Chúng tôi bồi thường 100% giá trị tiền hàng & phí mua hàng đối với các sản phẩm thiếu, mua hàng sai link yêu cầu

  • Trường hợp hàng hóa bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển và Quý khách có sử dụng dịch vụ bảo hiểm:

– Chúng tôi hoàn 100% giá trị thiệt hại hàng hóa

– Hoặc thương lượng mức bồi thường/chia sẻ trong các trường hợp hỏng hóc không đáng có và không kiểm soát được trong quá trình vận chuyển

  • Trường hợp hàng hóa bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển do Quý khách không sử dụng dịch vụ đóng kiện gỗ, bảo hiểm:

– Đối với những trường hợp hàng hóa dễ vỡ mà chúng tôi đã cảnh báo Quý khách, nếu hàng hóa của Quý khách vẫn bị hỏng hóc vì những lý do không kiểm soát được, Quý khách vui lòng chịu mọi tổn thất

  • Trường hợp hàng hóa bị thiếu nhưng không khiếu nại được với nhà cung cấp mà Quý khách không sử dụng dịch vụ bảo hiểm:

– Quý khách vui lòng chịu mọi tổn thất.

  • Trường hợp hàng hóa bị thiếu nhưng không khiếu nại được với nhà cung cấp mà Quý khách có sử dụng dịch vụ bảo hiểm:

– Chúng tôi hoàn 100% giá trị hàng hóa.

  • Trường hợp hàng hóa bị hải quan kiểm tra, thu giữ, nếu Tín Mã không lấy ra được.

– Tín Mã thương lượng mức bồi thường/chia sẻ với Quý khách hàng, mức bồi thường tối đa 60% giá trị hàng hóa đối với đơn hàng không tham gia phí dịch vụ bảo hiểm.

– Bồi thường tối đa 100% giá trị hàng hóa đối với đơn hàng tham gia phí dịch vụ bảo hiểm.

  • Đối với khách hàng ship hộ ngoài hệ thống Tín Mã.

– Tín Mã sẽ bồi thường gấp 5 lần trọng lượng hàng hóa nếu bị thất lạc ( bị hải quan kiểm hóa,…) khi kho Tín Mã đã nhận hàng, và dựa trên giá trị thanh toán hàng hóa không hơn 50 % ( dựa theo biểu phí vận chuyển của Tín Mã ). Khi Quý khách có tham gia bảo hiểm hàng hóa Tín Mã sẽ bồi thường 100% giá trị đơn hàng.

5/5 - (16 bình chọn)

Nhập SĐT để kết nối Facebook