THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN VÀO TÍN MÃ

Hình Thức Chuyển Khoản Vào Tín Mã

Ghi nội dung: Mã Khách Hàng – Số ĐT
Tín Mã sẽ liên hệ với Quý Khách ngay khi nhận được thanh toán !

Thông Tin Chuyển Khoản Tín Mã !

Ngân Hàng Sacombank:
Chủ tài khoản : Huỳnh Hữu Phước
STK : 060180543115
Chi Nhánh: Sacombank Điện Biên Phủ.

Ngân Hàng Techcombank:
Chủ tài khoản : Huỳnh Hữu Phước
STK : 19031934435013
Chi Nhánh : Techcombank 3 tháng 2 – Quận 10 – HCM

Ngân Hàng ACB:
Chủ tài khoản : Huỳnh Hữu Phước
STK : 182868888
Chi Nhánh : ACB Vạn Hạnh – Quận 10 – HCM

Ngân Hàng Vietcombank:
Chủ tài khoản : Trần Thị Mỹ Hạnh
STK : 0421000536469
Chi Nhánh : Vietcombank Hùng Vư