Chính sách kiểm hàng

  1. Định nghĩa:

– Kiểm hàng là thực hiện các công việc kiểm tra các sản phẩm/hàng hóa nhận được trong kiện hàng nhận từ Nhà cung cấp (NCC) với các sản phẩm trong đơn hàng (Khách đã đặt) trên Tín Mã

– Khách hàng có thể lựa chọn hoặc không lựa chọn dịch vụ kiểm hàng.

– Đối với đơn hàng không kiểm:

+ Trách nhiệm của Tín Mã: sẽ nhận kiện hàng và kiểm tra hàng hóa có thuộc danh mục hàng cấm, hạn chế vận chuyển hay không.
+ Không thuộc phạm vi trách nhiệm: Tín Mã không có trách nhiệm kiểm tra các thông tin về: số lượng, mẫu mã… mà khách đã đặt hàng và chốt đơn trực tiếp với NCC.

  1. Mức phí kiểm hàng

– Mức phí kiểm hàng được quy định trong bảng phí dịch vụ. Xem tại đây

  1. Quy định:

 

b. Phạm vi kiểm tra hàng hóa

– Với một số đặc thù của giao dịch trực tuyến, Chúng tôi khuyến khích Khách hàng lựa chọn kỹ NCC trước khi đặt hàng để giảm thiểu rủi ro trong việc sai khác chất lượng hàng hóa.

– Chúng tôi thực hiện việc kiểm đếm số lượng sản phẩm thực nhận (theo các lần phát hàng)

+ Tín Mã không thực hiện việc kiểm tra các thông tin theo phần mô tả chi tiết sản phẩm.

+ Tín Mã kiểm tra các lỗi phát hiện nhanh bằng mắt thường như rách/thủng/gãy các mảng lớn, nhưng không cam kết phát hiện các lỗi kỹ thuật như đường may không đẹp, hỏng cúc khóa, rút sợi, chất liệu vải, chất liệu da…

+ Tín Mã không cam kết sẽ kiểm tra chất liệu, thông số kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng nhái (fake), thương hiệu sản phẩm.

+ Đối với các mặt hàng có giá trị cao, trong các tình huống gặp sự cố, Tín Mã sẽ hỗ trợ tối đa việc khiếu nại người bán hoặc đổi trả hàng nếu được chấp nhận.

 

– Trường hợp NCC phát hàng hàng nhiều lần, phát thiếu hàng, chúng tôi buộc phải Khiếu nại NCC. Trong suốt thời gian này, chúng tôi yêu cầu Khách hàng phối hợp cùng Tín Mã cho tới khi hoàn thành Khiếu nại.

– Những sai sót trong kiểm hàng được phát hiện sau khi giao hàng (nếu có) sẽ được chúng tôi tiếp nhận và xử lý trong khâu Khiếu nại Dịch vụ.