Hướng dẫn sử dụng công cụ đặt hàng Tín Mã

Trước tiên cần phải đăng nhập tài khoản để mua hàng

 

1.1
 
 
 
– Chọn hình thức đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google
 
2%252C2
 
 
– Đăng nhập xong, bắt đầu mua hàng trên taobao, 1688, tmall.
Ví Dụ trên web Taobao.com:

 

Sau khi chọn đầy đủ thuộc tính của sản phẩm >> nhấn vào nút “Đặt Hàng Tín Mã”
 
3%252C3
 
 
Vậy là mua thành công
 
4
Hướng dẫn sử dụng công cụ đặt hàng Tín Mã
5 5 votes