Phí dịch vụ bảo hiểm

z2150443808403 1f0ff27488b47f04ffdf559eca3da752 1

Phí dịch vụ bảo hiểm hàng hóa từ 3 --> 8% tổng tiền hàng.

– Phí bảo hiểm hàng hóa này sẽ giúp quý khách an tâm về giá trị đơn hàng của mình.

– Số lượng đơn đặt hàng không đúng và đủ, vận chuyển rủi ro bể vỡ hàng hóa sẽ được Tín Mã bồi thường 100%

– Thời gian xử lý khiếu nại của khách hàng từ 6 – 8 ngày. Nếu sau 8 ngày hàng hóa của quý khách không có thông tin phản hồi nào từ phía TQ. Tín Mã sẽ đền bù 100% giá trị hàng hóa của quý khách.

– Phí dịch vụ bảo hiểm không giúp đảm bảo về chất lượng hàng hóa và các thông số kỹ thuật chuyên ngành chi tiết của sản phẩm, chỉ giúp đảm bảo về số lượng và bồi thường khi có rủi ro bể vỡ hàng hóa.

* Lưu ý: Phí bảo hiểm hàng hóa đã bao gồm phí kiểm hàng.

( Phí bảo hiểm hàng hóa sẽ không áp dụng đối với một số ngành hàng đặc thù, không nằm trong quy định, Tín Mã sẽ thông báo cho quý khách trước khi chọn dịch vụ này )

5/5 - (46 bình chọn)

Nhập SĐT để kết nối Facebook