Tín Mã Thông Báo Lịch Nghỉ Tết Và Làm Việc.

Tín Mã Thông Báo Đến Quý Khách

Thời gian tiếp nhận đơn hàng sẽ tạm ngưng vào ngày 31/1/2018. ( Nhằm ngày 15/12/2017 âm lịch )

Thời gian giao nhận hàng hóa đến hết ngày 10/2/2018. ( Nhằm ngày 25/12/2017 âm lịch )

Thời gian Tín Mã tiếp nhận lại đơn hàng của Quý khách vào ngày 21/2/2018. ( Nhằm ngày 6/1/2018 âm lịch )

Thời gian khi hàng về Kho TQ của Tín Mã ngày 5/2/2018 ( Nhằm ngày 20/12/2017 âm lịch ) có thể sẽ về HCM trước ngày 10/2/2017. Khi hàng về kho TQ của Tín Mã sau ngày 5/2/2018 hàng hóa sẽ về sau tết.

Cảm ơn Quý khách. Trân Trọng!