Chính sách chiết khấu phí trọng lượng

Chính sách chiết khấu phí trọng lượng hàng hóa áp dụng từ ngày 01 – 09 – 2017:

– Tất cả quý khách hàng khi giao dịch đặt hàng với Cty Tín Mã, nếu tổng trọng lượng cân nặng hàng hóa trong tháng của quý khách, đạt được theo quy định chính sách ưu đãi sẽ được chiết khấu hoàn phí trọng lượng.

Tín Mã sẽ thống kê và hoàn phí trọng lượng cân nặng hàng hóa vào mỗi cuối tháng cho quý khách.

*Lưu ý: Chính sách chiết khấu phí trọng lượng không áp dụng cho dịch vụ vận chuyển tiết kiệm

Chính sách chiết khấu phí trọng lượng
5 44 votes